Умови використання

Останнє оновлення: «17» листопада 2020 року

1. Загальні положення

1.1. Цей документ діє як узгоджені умови використання ( Умови використання) між користувачами (далі – Користувач) і СПД ФО Савицький О. А., код ЄДРПОУ 2574105050, в особі Савицького Олега Артемовича, який діє на підставі Свідоцтва (далі – Компанія).

1.2. Користувач приймає ці Умови використання в момент здійснення ним доступу до сайту Компанії – https://digital-r-evolution.com/ (включаючи будь-які його субдомени, спільно іменовані далі як Сайт), та(або) використання інших можливостей, технологій або функціоналу, наданого Компанією за допомогою Сайту або іншим способом.

1.3. Ці Умови використання набувають чинності  в момент першого звернення Користувача до Сайту.

1.4. У разі незгоди Користувача з будь-якими положеннями цих Умов використання йому слід негайно припинити використання Сайту.

1.5. Зміст інших сайтів, доступних за гіперпосиланнями, розміщеними на Сайті, не є частиною цих Умов використання.

1.6. Якщо Користувач використовує Сайт від імені будь-якої юридичної особи, він уповноважений прийняти ці Умови використання від імені такої юридичної особи, і така особа буде нести відповідальність за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з порушенням Користувачем, будь-яким працівником або агентом такої юридичної особи цих Умов використання. У зазначених випадках у рамках цих Умов використання вказівка на термін «Користувач» включає в себе вказівку як на конкретного Користувача, так і на відповідну юридичну особу.

1.7. Компанія повідомляє про будь-які зміни, внесені до цих Умов використання, шляхом розміщення зміненого документа на Сайті та оновлення поля «Останнє оновлення» або будь-яким іншим способом, який Компанія вважатиме за можливе. Компанія не зобов’язана надавати Користувачу будь-які інші повідомлення будь-яким іншим способом, крім визначеного вище. Будь-які зміни до цих Умов набувають чинності  негайно після надання зазначеного повідомлення та застосовуються до всіх поточних і подальших випадків використання Сайту.

1.8. Здійснюючи доступ до Сайту, Користувач цим погоджується бути пов’язаним даними Умовами використання.

2. Умови використання користувачем Сайту

2.1. Користувач цим запевняє та гарантує, що йому виповнилося принаймні 18 (вісімнадцять) років, він має законні підстави для використання мережі Інтернет (відповідно до права України та іншої відповідної юрисдикції, резидентом якої він є), і раніше його права на використання Сайту Компанії не були призупинені або відкликані Компанією.

3. Незаконне та заборонене використання

3.1. Користувач цим запевняє і гарантує, що не буде використовувати Сайт для будь-яких злочинних, незаконних чи інших заборонених цілей, включаючи, але не обмежуючись, діяльністю, пов’язаною з відмиванням грошових коштів, наркотрафіком, торгівлею людьми, торгівлею зброєю, шахрайством на ринку цінних паперів або ухиленням від податків.

3.2. Користувач цим запевняє та гарантує, що не буде використовувати Сайт із метою пособництва або сприяння будь-якій особі з метою здійснення таких протиправних дій.

3.3. Користувач цим запевняє та гарантує, що не буде будь-яким чином використовувати Сайт для таких цілей: поширення спаму, сміттєвих повідомлень або ланцюжків листів; зворотного проєктування чи іншого неуповноваженого доступу до вихідного коду або технічних механізмів Сайту; завдавати шкоди Сайту та (або) Компанії будь-якими способами, включаючи, але не обмежуючись, за допомогою хакерських атак, шкідливого програмного забезпечення, підміни даних, фішингом, атак по типу брутфорс, SQL-експлойтами, атаки щодо блокчейна та(або) криптовалют , атаки відносно приватних ключів або іншими способами, пов’язаними з перехопленням, перериванням або пошкодженням будь-якої інформації чи функцій Сайту.

3.4. Користувач також погоджується не передавати будь-які права, що випливають із цих Умов використання, третім особам.

4. Збитки, заподіяні уразливостями, властивими мережі Інтернет

4.1. Користувач погоджується, що Компанія ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані перехопленням, втратою або зміною інформації, переданої через Інтернет.

4.2. Компанія вживає всіх можливих заходів щодо запобігання та пом’якшення наслідків можливих атак із боку третіх осіб.

4.3. Якщо Компанія вважає, що Сайт був скомпрометований або знаходиться під атакою, Компанія залишає за собою право негайно припинити надання всіх послуг за допомогою Сайту та(або) припинити функціонування Сайту.

4.4. Компанія не дає ніяких гарантій чи запевнень щодо безпеки Сайту та не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані протиправними діями третіх осіб.

5. Ліцензія

5.1. Компанія цим надає Користувачеві обмежену, невиключну та непередавану ліцензію (далі – Ліцензія) на доступ і використання Сайту.

5.2. Ліцензія надається на умовах цих Умов використання. Будь-яке використання Сайту, прямо не зазначене в цій Угоді використання, – заборонене.

5.3. Усі інші права цим прямо зберігаються за Компанією та її ліцензіатами, включаючи будь-який зміст чи функціональність, представлені на Сайті.

5.4. Сайт, усі логотипи або зображення на Сайті є комерційними позначеннями або зареєстрованими торговельними знаками Компанії, її афілійованих осіб/контрагентів або відповідних третіх осіб.

5.5. Користувач не має права відтворювати, передавати, вимагати надання виключних прав, ліцензувати, деконструювати, здійснювати зворотне програмування, змінювати, включати вказане до будь-яких результатів інтелектуальної діяльності або сайтів, чи іншим чином використовувати такий контент або функціональність без попередньої письмової згоди на те з боку Компанії.

6. Припинення Ліцензії

6.1. Компанія має право припинити або призупинити Ліцензію Користувача без попереднього повідомлення та будь-якої відповідальності для Компанії з будь-яких підстав, у тому числі в разі порушення Користувачем цих Умов використання.

7. Відшкодування

7.1. Користувач погоджується відшкодувати, звільнити та захистити Компанію, її представників, афілійованих осіб, працівників, осіб, які надають послуги, і самостійно задовольнити всі претензії та вимоги, які допустимі застосовним правом, виникають або мають відношення до використання Сайту, включаючи, але не обмежуючись, будь-яким порушенням користувачем цих Умов використання або порушення будь-якого закону, акта або прав третіх осіб.

7.2. Користувач погоджується сплатити будь-які юридичні та інші витрати, понесені Компанією або іншою особою, якій надається відшкодування, як результат дій (бездіяльності) Користувача.

8. Відмова від гарантій і запевнень

8.1. Компанія не надає жодних гарантій щодо рівня сервісу або продуктивності, безперебійної доступності Сайту.

8.2. Компанія не гарантує точність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті.

8.3. Цим Компанія відмовляється від усіх гарантій і запевнень, крім тих, що чітко зазначені в цих Умовах використання.

9. Застосовне право та місце вирішення спорів

9.1. Дійсність, тлумачення та виконання цих Умов використання, а також будь-яких дій або правочинів у зв’язку з ними, так само як і зобов’язань Сторін відповідно до цих Умов використання, повинні регулюватися, розумітися та тлумачитися відповідно до права України без застосування норм колізійного права.

9.2. Ці Умови використання та Політика конфіденційності становлять єдиний набір документів, що регулюють взаємовідносини Користувача із Сайтом Компанії.

9.3. Користувач не має права частково прийняти зазначені умови, допускається лише повний і беззастережний акцепт усіх умов.

9.4. У разі виникнення будь-яких суперечностей між цими Умовами використання та Політикою конфіденційності, Умови мають переважну силу.

9.5. Будь-який спір, що випливає із цих Умов використання, повинен бути переданий на розгляд та остаточно вирішений судом за місцем знаходження Компанії відповідно до положень застосовного права.

10. Збереження чинності та подільність

10.1. Будь-яка частина цих Умов використання, яка розумно може зберегти свою дію після припинення Ліцензії Користувача або будь-яких інших угод, цим зберігає чинність.

10.2. Якщо будь-яке положення цих Умов використання буде визнане незаконним, недійсним або нечинним з будь-якої іншої підстави, то таке положення буде відокремлене від інших, а решта  умов цих Умов використання залишаються неторкнутими та підлягають виконанню.

11. Обставини непереборної сили

11.1. За невиконання цих Умов використання Компанія звільняється від відповідальності в разі, якщо неможливість виконання виникла у зв’язку з діями обставин і сил, що знаходяться за межами розумного контролю.

11.2. Подібне включає, але не обмежується обставинами непереборної сили, актами будь-яких урядів, війною, громадськими заворушеннями, погодними катаклізмами, пожежами, стихійним лихом, політичними обмеженнями, тероризмом, порушеннями в роботі електричних та інших постачальних організацій, промисловими або робочими спорами, чи розглядами, діями (бездіяльністю) будь-яких третіх осіб, а також порушень у роботі програмного забезпечення.

12. Зворотний зв’язок

12.1. Якщо у Користувача є будь-які запитання відносно цих Умов використання, зв’язок із Компанією із цього питання можна здійснити за такою адресою електронної пошти – o.s@digital-r-evolution.com.